Terapia chodu / neurorehabilitacja

Korzyści wynikające z zastosowania bieżni ALTER-G w terapii chodu:

  • poprawa jakości wzorca chodu
  • stopniowa poprawa wydolności
  • możliwość chodu do tyłu
  • ograniczenie ryzyka upadku

Terapia chodu obejmuje zarówno pacjentów ortopedycznych, jak i neurologicznych (neurorehabilitacja). ALTER-G doskonale sprawdza się jako urządzenie do reedukacji chodu, wpływając na poprawę jakości wzorca chodu oraz kształtowanie pamięci ruchowej. Istotne w tym przypadku jest również stopniowe zwiększanie wydolności, a uczucie „chodzenia po księżycu” dodatkowo motywuje i wplata element zabawy.

Możliwość poruszania się na bieżni do tyłu korzystnie wpływa na proces terapii chodu. Ponadto platforma otaczająca pacjenta ogranicza ryzyko upadku, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa oraz skupienie uwagi na procesie rehabilitacyjnym, nie zaś na obawie przed upadkiem.

Powrót