Stride Smart – SYSTEM ANALIZY CHODU

System Stride Smart jest idealnym rozwiązaniem dla terapeutów zainteresowanych zintegrowaniem podstawowych i obiektywnych danych z procedurami klinicznymi podczas terapii. Ponadto zapewnia ilościowy pomiar postępów użytkownika przez cały proces rehabilitacji.

Wzbogacenie technologii Alter-G o obiektywne wskaźniki pomiarowe umożliwia dostosowanie stopnia odciążenia masy ciała do osiągnięcia symetrii oraz odpowiedniej kadencji chodu, w celu uzyskania maksymalnych efektów terapeutycznych.


Zastosowanie:

 • Ortopedia: identyfikacja i korekcja deficytów oraz asymetrii chodu w celu zoptymalizowania rekonwalescencji po operacji lub urazie
 • Neurologia: Przekazywanie informacji o wzorcu chodu w czasie rzeczywistym, w aspekcie przestrzenno-czasowym, w celu poprawy symetrii, zmniejszenia ryzyka upadku oraz optymalizacji powrotu do zdrowia
 • Sport: Zapobieganie urazom poprzez identyfikację asymetrii i deficytów chodu

Właściwości

 • Widok chodu w czasie rzeczywistym, wskazanie pacjentom ruchu w aspekcie przestrzenno-czasowym, którego w naturalnych warunkach nie czują
 • Odtwarzanie nagrań z normalną prędkością i w zwolnionym tempie dla usprawnienia procesu rehabilitacji
 • Raportowanie postępów poprzez zapisywanie nagrań oraz możliwość ich przekazywania

Kluczowe wskaźniki dla programu rehabilitacyjnego

Symetria obciążenia kończyn

 • Poprawa kontroli równowagi użytkownika
 • Zmniejszenie ryzyka utraty gęstości kości w chorej kończynie dolnej
 • Zmniejszenie ryzyka zwyrodnienia stawów i bólu w zdrowej kończynie dolnej

Kadencja

 • Poprawa kadencji dzięki modulacji prędkości bieżni przy odpowiednim odciążeniu masy ciała
 • Poprawa mobilności użytkownika

Symetria długości kroku

 • Zapewnienie pacjentowi celu w pracy nad długością kroku przez cały czas trwania sesji zabiegowej, co jest pomocne w osiągnięciu symetrii chodu
 • Prosta identyfikacja stopnia odciążenia, przy którym pacjent osiąga symetrię długości kroku w każdej sesji i podczas całego procesu rehabilitacji
 • Pomoc w pracy nad lepszą długością kroku, dla zwiększenia szybkości chodu i zmniejszenia ryzyka upadku

Symetria czasu w fazie podporu

 • Poprawa długości kroku oraz prędkości chodu
 • Pomoc pacjentom w identyfikacji asymetrii i wzorców kompensacyjnych wynikających z jednostronnego osłabienia po przebytym udarze, urazie lub zabiegu chirurgicznym
 • Wykorzystanie technologii Alter-G do treningu oraz osiągnięcia symetrii czasu w fazie podporu podczas procesu rehabilitacji
Powrót