Rehabilitacja ortopedyczna

Zastosowanie bieżni antygrawitacyjnej ALTER-G w rehabilitacji ortopedycznej obejmuje działania w zakresie:

  • rehabilitacji pourazowej/pozabiegowej
  • rehabilitacji ruchowej
  • profilaktyce upadków
  • reedukacji chodu
  • treningu stabilizacyjnego

Redukcja obciążenia obejmuje przede wszystkim stawy kończyn dolnych, co daje możliwość szybkiego uruchomienia pacjenta po urazach, zabiegach, ze zmianami zwyrodnieniowymi itp. Precyzyjne dostosowanie wartości odciążenia oferuje niespotykane dotąd możliwości terapeutyczne, których dotąd nie można było doświadczać.

W konsekwencji proces rehabilitacyjny jest znacznie przyspieszony, regeneracja następuje szybko, a efekty uzyskane w toku fizjoterapii są trwałe.

Precyzyjna regulacja wartości odciążenia oraz ruchu umożliwia stopniowe, lecz natychmiastowe uruchomienie po urazach i zabiegach, znacznie przyspieszając regenerację „w ruchu”. Dodatkowym atutem jest możliwość poruszania się na bieżni do tyłu, co korzystnie wpływa na reedukację chodu u pacjentów. Redukcja obciążenia znacznie poprawia jakość chodu, będąca istotnym aspektem w terapii chodu. Ponadto platforma otaczająca pacjenta ogranicza ryzyko upadku, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa oraz skupienie uwagi na procesie rehabilitacyjnym, nie zaś na obawie przed upadkiem.

Powrót